استایل ویبرانت

برخی از افراد دوست دارند که توجه سایرین را با سبک لباس پوشیدن خاص خود جلب کنند. یکی از ویژگی های استایل ویبرانت نیز همین است. اما چطور؟! کلمه vibrant  به معنی پر جنب و جوش، فرد یا چیز پر از انرژی، رنگ و زندگی است. از رنگ هایی که به عنوان پر جنب و جوش توصیف می شوند، می توان به رنگ زرد روشن، نارنجی و رنگ های پاستلی اشاره کرد. این سبک رسما یک انفجار رنگ است! می توانید به اندازه کافی رنگ های روشن و نقوش سرگرم کننده داشته باشید. بهار بهترین زمان سال برای رنگ آمیزی و استفاده از این استایل است. در این سبک لباس از انواع پارچه های نقش دار شلوغ و شاد استفاده می شود که طراحی های آن ها معمولا نامتقارن و بزرگ هستند.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: