صفحه اصلی آرشیو هفته مُد تهران مهلت نهایی هماهنگی امور پیش از رویداد | ز.پ ۱۴۰۰

مهلت نهایی هماهنگی امور پیش از رویداد | ز.پ ۱۴۰۰

هرگونه درخواست نهایی متقاضی یا هماهنگی های پایانی برای هرچه بهتر و هماهنگ برگزار شدن رویداد می بایست حداکثر تا این تاریخ(حداکثر ۷-۱۰ روز پیش از رویداد) به دبیرخانه هفته مُد تهران اعلام شود. پس از این تاریخ و نهایی شدن زمانبندی برگزاری رویداد امکان هیچگونه تغییری در برنامه برگزاری رویداد وجود نخواهد داشت. کلیه هماهنگی ها و ایجاد تغییر در برنامه ها تنها با درخواست کتبی متقاضی و تا مهلت نهایی گفته شده قابل انجام است.

این رویداد تمام شده است

تاریخ

1400 مهر پ
منقضی شده است!

زمان

00:00 - 00:00
بارکد QR

دیدگاه ها بسته شده است