اطلاعیه های مربوط به رویداد(شروع پذیرش، مراحل رویداد، تغییر زمانبندی و…)

۱۳۹۹-۰۸-۲۶

فراخوان طراحی لباس زنانه هفته مد تهران

۱۳۹۹-۰۷-۰۵

برندهای مد مردانه ایتالیایی در هفته مد تهران

۱۳۹۹-۰۷-۰۵

معرفی محل برگزاری هفته مد تهران

۱۳۹۹-۰۷-۰۵

اسامی پذیرفته شدگان اولین هفته مد تهران

۱۳۹۹-۰۷-۰۵

فراخوان طراحی لباس زنانه هفته مد تهران