هفته مد چین

با کمرنگ شدن ویروس کرونا در چین هفته مد در این کشور نیز کار خود را آغاز کرده است. هفته مد چین به مدت ۹ روز در پکن پایتخت این کشور برگزار می شود. بخشی از این هفته مد متعلق به کودکان است که در آن ده ها دختر و پسر مدل با پوشیدن لباس های مختلف آنها را برای تماشاگران به نمایش می گذارند.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: