هفته مد لندن ۲۰۲۱ به صورت دیجیتال برگزار شد

چند روز پیش شورای مد انگلیس فرمت جدیدی را برای این رویداد اعلام کرد. طبق بیانیه‌ای در اینستاگرام منتشر شد، برای اولین بار در تاریخ ۴۰ ساله این رویداد،هفته مد مردان لندن بصورت پلتفرم دیجیتالی و بشکل آنلاین از ۱۲ تا ۱۴ ژوئن برگزار می‌شود.

اخباری موجودست مبنی بر این که هفته مد زنان لندن، در ماه سپتامبر، نیز با این فرمت جدید برگزار خواهد شد.

بدلیل شیوع ویروس کرونا تصمیم بر این شد که هفته مد لندن به صورت دیجیتال شامل کلیه هفته‌های مدی که در ۱۲ ماه آینده در لندن اتفاق می‌افتد، شود.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: