هفته مد مردان میلان ۲۰۱۸

در طول برگذاری هفته مد میلان ،فشن شوی مردانه برند مطرح جهانی Fendi برای بهار و تابستان ۲۰۱۷/۱۸ برگذار شد.نام و کانسپت فشن شو “F is For ” نام دارد.در این فشن شو افراد مشهور از سرتاسر جهان شرکت کردند .

این فشن شو را افراد مشهوری چون lettrez Fendi, Leonetta Fendi, Pokras Lampas, Lil Peep, Sergey Valyaev, The Martinez Brothers,Caro Daur ، Tommy Dorfman  تماشا کردند.مهمترین نکته در این فشن شو استفاده از رنگ های مورد استفاده افراد مشهور و استایل آن ها بود .ما برای شما عکس هایی از این فشن شو جمع آوری کرده ایم با یکدیگر به دیدن این عکس ها می پردازیم .

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: