هفته مد پاریس با جمع شدن حامیان حقوق حیوانات

فعالان حقوق حیوانات در پاریس، پایتخت فرانسه خواستار برگزاری هفته مد این شهر بدون نمایش و فروش لباس‌هایی شدند که در آن‌ها پوست حیوانات به کار رفته است.

دو زن و یک مرد که تنها لباس زیر به تن و ماسک خرگوس بر سر داشتند،  با پلاکاردهایی که روی آن‌ها نوشته شده بود «هفته مد پاریس بدون پوست حیوانات» نسبت به زجرکش کردن حیوانات برای استفاده از پوست آن‌ها در صنعت مد و لباس اعتراض کردند. برای صنعت مد و لباس، حیوانات را زنده زنده پوست می‌کنند.

در سال‌های اخیر انتشار صحنه‌های دلخراش کندن پوست حیوانات زنده، توجه افکار عمومی به این مساله را به‌ویژه در فرانسه دوچندان کرده است.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: