استریت استایل میلان ۲۰۲۰

هفته مد میلان نیز مانند؛ لندن و نیویورک با رعایت فاصله اجتماعی و به صورت دیجیتال برگزار شد.  استایل های خیابانی مربوط به این هفته را نشون می دهیم  در اوایل این ماه، پیرپائولو پیچیولی اعلام کرد که؛ مجموعه‌های جدید مردان و زنان خود را در میلان به نمایش می‌گذارد، تا امنیت تیم خود را در اولویت قرار دهد و از سفرهای هوایی به خاطر ویروس کرونا جلوگیری کند. به همین خاطر می‌توان در این هفته شاهد استایل های جذاب ساکنین میلان بود.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: