۱۴۰۰-۰۱-۰۵
استایل آوانگارد

استایل آوانگارد

استایل آوانگارد سبک پوششی است که چهارچوبها و قواعد اصلی مدوفشن را میشکند و برخورد خلاقانه ای با مقوله پوشیدنیها دارد. پترنهای عجیب ، قرینه نبودن لباسها ، فرمهای هندسی پیچیده و عناصر بیشمار دیگری یک استایل آوانگارد میسازند.