۱۴۰۰-۰۱-۰۳

معرفی استایل بوهو یا بوهِمین

استایل بوهو یا بوهِمین ، سبک پوششی گرته برداری شده از فرهنگ کولیهای اروپاست. استایل بوهو دهه شصت بین هیپیها و جوانان بسیار پرطرفدار بود و هنرمندان بسیاری بوهمین بودند. امروز استایل بوهو را بررسی خواهیم کرد.