۱۴۰۰-۰۱-۰۵

استایل رترو چیست؟!

استایل رترو و استایل وینتیج تفاوتهای اساسی دارند. سبک پوشش رترو برخلاف وینتیج منبع الهامش را فضایی قدیمی قرار میدهد و گذشته منبع الهامی است برای طراحی و ست کردن استایلی رترو و چشم نواز.