۱۴۰۰-۰۱-۱۱

استایل رمانتیک

در تاریخ مد، دوران رمانتیک بین سال‌های ۱۸۲۵ و ۱۸۴۵ بوده است. از میان چندین سبک مختلف، می‌توان مواردی همچون کمرهای Vشکل، کلاه‌های پُرتزیینِ بزرگ و آستین‌های به‌تدریج تنگ‌شونده‌تر را ذکر کرد. امروزه مد رمانتیک نوعاً از رنگ‌های روشن، پارچه‌ها‌ی چین دار، توری‌ها و پارچه‌های گلدار تشکیل می‌شود.