۱۴۰۰-۰۱-۱۴

استایل مدگرا

شخصیتی با استایل مدگرا داشتن بدین معناست که شما عاشق پوشیدن آخرین مد روز هستید. اکثرا هم یک تیپ خیلی خوب برای خودتان می سازید. استایل شما کاملا به روز و بدون هیچ محدودیت فرهنگی و سنتی است. استایل مدگرا مخلوطی از همه استایل های دیگر است. مخصوصا به این دلیل که خانم هایی با این نوع پوشش تمایلی شدید به داشتن قفسه ای از لباس ها با انواع گوناگون سبک ها دارند.