۱۴۰۰-۰۱-۰۶

استایل هیپ هاپ

فرهنگ هیپ هاپ اصول خاص خود را دارد. قواعد کلی در لباس پوشیدن طرفداران سبک هیپ هاپ لباسهای اورسایز گشاد و راحت است. این مقاله تاریخ و چگونگی پیدایش استایل هیپ هیپ را بررسی میکند.