۱۴۰۰-۰۱-۰۴

استایل وینتیج

استایل وینتیج سبک پوشش محبوبی بین جوانان است که میتوانید با استفاده از آن لباسهای بین بیست تا صد سال پیش را استفاده کنید. طراحان و استایلیستهای زیادی سبک پوشش وینتیج را دنبال میکنند. مقاله سعی میکند درباره جزییات سبک وینتیج توضیحاتی کامل بدهد.