۱۴۰۰-۰۱-۰۲

استایل پرپی یا کالج

قصد داریم تعریفی واضح و جذاب از استایل پرپی (استایل کالجی) ارائه بدهیم. استایلی که ابتدای قرن بیستم بین خانواده های ثروتمند و متمول ظهور کرد. دهه پنجاه شمال شرق آمریکا ترند اصلی بود و نماد آراستگی درعین سادگی وخرده فرهنگ مراکز فرهنگی آموزشی آمریکایی ست.