۱۴۰۰-۰۱-۰۱

استایل کلاسیک انتخابی برای همه

استایل کلاسیک جزو اصلیترین استایلهای موجود حوزه مد و فشن است. همه افراد جامعه به خصوص مدگراها و طرفداران فشن از استایل کلاسیک استفاده میکنند. سبک پوششی که شامل کت و شلوارهای رسمی ، کیفهای چرم زیبا و کفشهای شکیل میشود.