۱۴۰۰-۰۱-۰۵

استایل گوتیک (گاتیک) چیست؟

استایل گوتیک برگرفته از موسیقی و ادبیات تاریک گوتیک است. دهه هشتاد میلادی ظهور کرده ، سالهای اخیر طرفداران بسیاری پیدا کرده است. طراحان زیادی استایل گوتیک را منبع الهامشان قرار داده اند.