۱۳۹۹-۱۰-۲۷

طراح محجبه در هفته مد نیویورک!

او برای نخستین بار در هفته مد لندن در سال ۲۰۱۵ توجه‌ها را به خود جلب کرد. انیسه حسی بوان بیشتر با ابریشم و مخمل کار می‌کند. این بانوی مسلمان و طراح نه تنها اولین اندونزیایی است که در چنین همایش رسمی در محل دفتر Moynihan حاضر می شود بلکه اولین مجموعه حاضر است که نگاه ویژه ای به حجاب دارد.