۱۴۰۰-۰۱-۰۱

هفته مد لندن بهار و تابستان۲۰۱۹

هفته مد لندن به اهمیت هفته های مد معروفتر مثل هفته مد پاریس یا نیویورک نیست ولی شیوه استفاده خلاقانه منحصربفردی در ساختارشکنی دارد. زیبایی متفاوتی را ایجاد میکند و دیدن آن خالی از لطف نیست