۱۴۰۰-۰۱-۱۰

استایل ماسکولین

در تاریخ فشن زیاد پیش آمده که زنان از لباس مردانه و مردان از لباس زنانه استفاده کنند، یکی از این استایل ها استایل مازولین یا ماسکولین است.