۱۴۰۰-۰۱-۰۱

راهنمای استایل ماکسیمال

استایل ماکسیمالیستی تضاد کاملی با استایل مینیمالیسم دارد. رنگهای تند ، طرحهای جسورانه ، پیچیده و متفاوتی این استایل را میسازند. امروز قصد داریم این استایل محبوب طرفدارن مد را دقیق بررسی کنیم.