۱۳۹۹-۱۲-۲۲

هفته مد عروس والمونت بارسلونا به صورت مجازی

رژه ها در یک مرحله نوآورانه که از صفحه نمایش های LED تشکیل شده است از قبل ضبط می شوند 7 متر قد بلند و بیشتر از 2 متر گسترده ، قادر به سازگاری با نیازهای هنری هر طراح. این رژه ها که از 4 سپتامبر به صورت پخش از طریق شبکه پخش می شود ، در دسترس مخاطبان جهانی خواهد بود که می توانند نمایش را به صورت آنلاین و از طریق هر لباس از طریق اینترنت اظهار نظر کنند.