۱۳۹۹-۱۱-۰۱

مد خیابانی نیویورکی

هفته مد نیویورک که با عنوان هفته مد مرسدس بنز نیز شناخته می‌شود، یک رخداد نیمه سالانه در شهر نیویورک است که هر سال در ماه فوریه برای مد بهاره/تابستانه و در سپتامبر برای مد پاییزه/زمستانه برگزار می‌شه.
۱۳۹۹-۱۰-۲۶

چه اتفاقاتی برای هفته مد تهران افتاد؟

رباره علت توقف هفته مد تهران، هیچ گفت وگویی بین بخش دولتی و بخش خصوصی انجام نشد، همچنان که در انتخاب برگزارکنندگان این رویداد، بی هیچ گفت وگو یا مناقصه یا فراخوانی، تفاهم های اولیه صورت گرفت و تنها زمانی که مجری برای آغاز کار، اقدام به اطلاع رسانی کرد، فعالان این حوزه در جریان تفاهمات و قراردادها و سیاست های برگزاری هفته مد تهران قرار گرفتند بعد از تجربه برگزاری دو دوره هفته مد تهران در فاصله سال های ۹۳ و ۹۴ (زمستان ۹۳ و تابستان ۹۴) و توقف ناگهانی آن، هفته مد در ایران جای خود را به رویدادهای متفرقه دیگری داد.