۱۳۹۹-۱۱-۲۴

هفته مد مردان لندن۲۰۱۶

تصاویری از هفته مد لندن2016
۱۳۹۹-۱۰-۲۱

هفته مد مردانه لندن

صحبت در طول هفته مد لندن ممکنه با عدم وجود طراحان بزرگ ، برنامه پراکنده و مدت زمان برگزاری این رویداد جدا باشه، با این وجود ، یک مورد که همه میشه در مورد آن اتفاق نظر داشته باشن اینه که استعداد طراحان لباس مردانه در لندن هنوز قوی هست. با طراحان تازه کار واقعاً لحظه های خود را برای درخشش با مجموعه های پاییز و زمستان 2020 می گذرانن.