۱۳۹۹-۱۰-۲۴

هفته مد چین

با کمرنگ شدن ویروس کرونا در چین هفته مد در این کشور نیز کار خود را آغاز کرده است. هفته مد چین به مدت ۹ روز […]