۱۴۰۰-۰۱-۰۳

استایل ویمسیکال چیست ؟

استایل ویمسیکال سبکی از پوشش است.تمرکز اصلی استایل ویمسیکال لباسها کیفها و کفشهایی خیال انگیز فانتزی و بسیار شادست. پترنهای استفاده شده در استایل ویمسیکال اغلب فلورال بوده ، شلوارهای جین یخی از اصلیترین آیتمهای مورد استفاده در آن هستند.