۱۴۰۰-۰۱-۰۸

هفته مد نیویورک پاییز و زمستان ۲۰۱۶

هفته مد پاییز و زمستان نیویورک مهمترین رویداد حوزه مدوفشن آمریکاست که ترندهای سال و استایلهای جدیدی به طرفداران و منتقدان معرفی میکند. مقاله هفته مد نیویورک 2016 و ترندهای معرفی شده در آن را بررسی میکند.