۱۴۰۰-۰۱-۰۵

هفته مُد پاریس بهار و تابستان ۲۰۱۶

مقاله ای راجع به تحلیل هفته مد پاریس بهار و تابستان 2016 که توضیحاتی راجع به طرحهای فشن دیزاینرهای معروف و ارائه لباسهای سطح بالا یا همان اوت کوتور میپردازد. پایان مطلب به عکسهای این رویداد بسیار مهم فشن اختصاص دارد.