استفاده از فناوری پوشیدنی در هفته مد پاریس

شرک اینتل با یک طراح مد برای ساخت لباس‌های مجهز به فناوری‌های پوشیدنی همکاری کرده و آنها را در هفته مد پاریس به نمایش درآورد.

حسین چالاین، طراح مد از فناوری‌های اینتل برای طراحی پوشاکی استفاده کرده که به یک عینک حسگر تنش و یک کمربند با قابلیت تابش اطلاعات روی یک دیوار مجهز شده است.

این عینک مبتنی بر تراشه «کوری» است که به‌عنوان یک مغز همه‌کاره کم‌قدرت برای دستگاه‌های پوشیدنی طراحی شده است. این عینک هوشمند به تعیین سطوح تنش کاربر با نظارت بر داده‌های بیومتریکی مانند فعالیت امواج مغزی به وسیله الکترودهای داخلی الکتروآنسفالوگرافی می‌پردازد.

این عینک همچنین به یک حسگر نوری سرعت ضربان قلب و یک میکروفن برای ثبت سرعت تنفس مجهز است.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: