تعاریف

BRAND برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد شخصیتی حقوقی دارای مجوزهای قانونی تولید و فروش که حداقل ۵۰ نفر کارمند و ۲ شعبه فروش داشته و نام و نشان تجاری خود را به ثبت رسانده باشد و در یکی از حوزه‌های موضوعی رویداد فعالیت کند. DESIGNER برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد فرد، گروه طراحی، مزون یا خانه مُد با حداقل ۵ سال فعالیت مستمر و مستند در زمینه طراحی و تولید لباس که مکان مشخصی با امکانات واحد طراحی و نمونه دوزی داشته باشد و در ۴ فصل اخیر حداقل ۲ مجموعه لباس مجزا(با حداقل ۶ بارت) طراحی و تولید کرده باشد. HARDWORKER DESIGENR برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد ۳-۵ نفر طراح که در هر دوره هفته مُد بوسیله مرکز نوآوریِ مُدِ لباس مُدارا به تأیید رسیده باشند و یا ۱ نفر طراحکه در هر دوره هفته مُد به پیشنهاد دبیر به تأیید همه اعضای شورای هفته مُد برسد. SELECTED FESTIVAL برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد ۳ نفر برگزیده جشنواره فجر(۲ نفر در بخش زنان و ۱ نفر در بخش مردان) که توسط کارگروه ساماندهی مُد و لباس به رویداد معرفی می‌شوند. PIECE برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد هر قطعه مستقل از پوشاک یک شارت است. به طور مثال در یک دست کت و شلوار، کت یک شارت و شلوار یک شارت به حساب می آید و در صورت وجود جلیقه، کفش، پیراهن، پوشت، دکمه سردست و... هر کدام یک شارت جداگانه به حساب می‌آیند. همچنین ابزار، لوازم و زیورآلات هم می‌تواند به عنوان شارت محسوب شود به طور مثال کیف، چتر، دستکش، عصا، هرگونه فناوری پوشیدنی و.... LOOK برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد ترکیب مجموعه‌ای از اجزاء و شارت‌ها که به همراه یکدیگر کل ظاهر یک فرد را تشکیل می‌دهند. به طور مثال یک LOOK کت و شلواری می‌تواند شامل: کت، شلوار، پیراهن، کفش، پوشت، دکمه سردست، ساعت، عینک آفتابی، کیف دستی و جوراب به عنوان اجزاء و شارت‌ها باشد که در کنار هم یک بارت(Look) را تشکیل میدهد. یک بارت کامل با توجه به محیطی که قرار است در آن ارائه شود معنیپیدا میکند. مثلاً از آنجا که کت و شلوار به طور معمول لباسی برای استفاده در اجتماع به حساب می‌آید، یک بارت کامل کت و شلوار می‌بایست حداقل شامل کت، پیراهن، شلوار و کفش باشد، مابقی اجزاء میتوانند به عنوان قطعات مکمل و برای ایجاد حال و هوا، لحن و ریتم خاص پوشش ارائه شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ COLLECTION برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد مجموعه‌ای از بارت‌ها(Look) که بهتر است حامل معنا، حس و حال یا پیامی خاص باشند. در هفته مُد تهران یک کلکسیون در بخش ویژه نمایش باید حداقل حاوی دوازده بارت کامل و غیرتکراری بوده و در بخش نمایشگاهی حداقل حاوی هشت بارت کامل باشد. همچنین برای بخش‌هایی از صنعت مُد نظیر طراحان جواهر و طراحان کیف و کفش، وجود حداقل ۱۰ شارت مستقل و غیرتکراری(که ترجیحاً به صورت کلکسیون ارائه شوند) الزامی است. INDIVISUAL SECTION برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد بخشی از رویداد هفته مُد است که آخرین مجموعه(کلکسیون) طراحان و برندهای منتخب با استفاده از شیوه‌های خلاقانه و مهیج در آن به نمایش گذاشته می‌شود. EXHIBITION برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد بخشی از رویداد هفته مُد است که علاوه بر حاضرین در بخش ویژه نمایش برخی دیگر از دست‌اندرکاران حوزه موضوعی رویداد نیز در آن حاضر خواهند بود. در این بخش محصولات با شیوهای خلاقانه به نمایش در می‌آیند.‬ COUNCIL برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد گروهی متشکل از افراد شناخته شده و معتبر در حوزه‌های فرهنگ، هنر، دیزاین، تولید و تجارت هستند که توسط دبیر هفته مُد پیشنهاد شده و حکم عضویت آنها در شورا به تأیید نهاد قانونی مرتبط با مُد در کشور می‌رسد. EXECUTIVE SECRETARY برنــد طراح طراح مستعد برگزیدگان جشنواره فجر شارت (piece) بارت (look) کلکسیون بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاه شورای هفته مُــد دبیر هفته مُــد فردی حقیقی است که توسط موسسه مجری هفته مُد پیشنهاد شده و به تأیید نهاد قانونی مرتبط با مُد در کشور(کارگروه ساماندهی مد و لباس ایرانی-اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) می‌رسد. دبیر هفته مُد یکی از اعضای شورای هفته مُد نیز هست.

Slide بخش ویژه نمایش بخش ویژه نمایشگاهی

Slide RULES RULES مطالعه قوانین
timeline_pre_loader
مراحل ارائه درخواست و حضور در هفته مد تهران

الف

حداقل ۶ ماه قبل از برگزاری رویداد، اطلاعیه شرایط و شیوه شرکت، در سایت و صفحات رسمی هفته مُد تهران منتشر خواهد شد. ظرفیت تعداد حاضرین در بخش ویژه نمایش از ۲۴ شرکت کننده و در بخش نمایشگاهی از ۵۰ شرکت کننده بیشتر نخواهد شد مگر اینکه به درخواست دبیر و تأیید اکثریت اعضای شورای هفته مُد، ظرفیت رویداد افزایش یابد.
تبصره ۱: به جز دوره اول برگزاری رویداد(در بخش زنان و مردان) هر متقاضی تنها برای دوره بعدی می‌تواند تقاضای حضور داشته باشد.
تبصره ۲: متقاضیانی که در دورههای قبلی رویداد شرکت کردهاند تنها تقاضانامه و پروپوزال اولیه(به شرح مندرج در بخش مستندات) را تکمیل خواهند کرد و نیازی به ارائه سایر مستندات ندارند اما میبایست همواره حائز شرایط و استانداردهای هفته مُد تهران باشند.

ب

حداکثر ۴ ماه قبل از تاریخ برگزاری، متقاضیان باید درخواست و مستندات لازم برای حضور در رویداد را از طریق فرم مندرج در صفحه مربوط به رویداد مورد نظر در سایت رسمی هفته مُد تهران به آدرس www.tehranfashionweek.com ارسال نمایند. الویت در شرایط برابر با کسانی است که مستندات لازم را زودتر از سایرین ارسال کرده باشند.
تبصره ۳: طراحان مستعد معرفی شده توسط مرکز نوآوری مُدارا و برگزیدگان جشنواره فجر ملزم به ارائه معرفینامه رسمی و پروپوزال هستند.
تبصره ۴: هر فرد تنها یکبار می‌تواند به عنوان طراح مستعد و یا برگزیده جشنواره فجر در رویداد شرکت کند.
تبصره ۵: رویداد با معرفی نمایندهای این اجازه را خواهد داشت که صحت موارد ادعا شده توسط متقاضی را مورد بررسی قرار دهد.

ج

درخواست اولیه ارسال شده توسط متقاضی(مرحله قبل) توسط دبیر رویداد(در صورت درخواست برای حضور فقط در بخش نمایشگاهی) و شورای هفته مُد(در صورت درخواست برای حضور در بخش ویژه نمایش) بررسی می‌شود.

د

در صورت تأیید، برای متقاضی حداکثر ۴ ماه قبل از رویداد قرار ملاقاتی برای ارائه حضوری کلکسیون یا محصولات منعقد می‌گردد.
تبصره ۶: در صورتیکه متقاضی در دورههای قبل شرکت نکرده باشد به تشخیص دبیر ممکن است جلسه حضوری ارائه کلکسیون برگزار نشود.

ه

محل معرفی شده و امکانات متقاضی در صورت نیاز بازدید می‌شود.

و

حضور متقاضی حداکثر ۱۰۰ روز قبل از برگزاری رویداد به تأیید می‌رسد و قرارداد شرکت در دوره آتی رویداد به همراه شرح خدمات به متقاضی ارائه می‌گردد و متقاضی وارد لیست طراحان و برندهای مورد تأیید رویداد می‌شود.
تبصره ۷: شرکت‌کنندگان دوره‌های قبل رویداد می‌توانند از ۶ ماه قبل از برگزاری رویداد درخواست شرکت در دوره آتی را بدهند.
تبصره ۸: عدم تأیید شرکت‌کنندگان دوره قبل در دوره‌های بعدی با درخواست دبیر رویداد و تأیید اکثریت اعضای شورای هفته مُد انجام خواهد شد.

ز

حداکثر ۸۰-۹۰ روز قبل از برگزاری رویداد طرح‌های نهایی طراحان به صورت تصویری(اسکچ یا نمونه دوخته شده) جهت ارزیابی قانونی تحویل دبیرخانه می شود.

ح

حداکثر ۷۵ روز قبل از برگزاری رویداد نمونه های مورد تأیید نهایی برای تولید به طراحان اعلام می‌شود. هر متقاضی در بخش طراحان می‌بایست حداقل ۱۵ بارت کامل (در دو نسخه) و در بخش برندها حداقل ۲۴ (در دو نسخه) بارت کامل داشته باشد.

ط

۶۰ روز قبل از برگزاری رویداد، متقاضی باید در خصوص تم و شیوه ارائه در بخش ویژه نمایش و بخش نمایشگاهی تصمیم نهایی خود را به دبیرخانه رویداد اعلام کند.

ی

برای بخش مردان نمونه کارهای نهایی می بایست حداقل ۴۵ و برای بخش زنان حداکثر ۳۰ روز پیش از برگزاری رویداد جهت تهیه تصاویر و سایر عملیات لازم تحویل دبیرخانه شود.

ک

متقاضی می‌بایست حداکثر ۱۵ روز قبل از برگزاری رویداد در بخش ویژه نمایش لیست مدعوین خود شامل ۷۰ درصد ظرفیت سالن نمایش را تحویل برگزار کننده دهد.

ل

سایر هماهنگی های لازم که در لیست فوق وجود نداشت می‌بایست حداکثر تا ۱۰ روز قبل از برگزاری رویداد انجام شود.

م

از ۷ الی ۱۰ روز پس از برگزاری رویداد، متقاضی می تواند اقدام به دریافت محصولات خود از دبیرخانه رویداد کند.
تبصره ۹: متقاضی می تواند زودتر از زمانبندی یاد شده بارت و شارت و سایر موارد بیان شده در این نوشتار را ارائه نماید، زمانبندی یاد شده جهت مشخص شدن آخرین فرصت ممکن برای انجام تعهدات است.

Slide REQUEST REQUEST فرم درخواست