هفته مد مردان تایوان

بعد از گذشت یک ماه از برگزاری نمایش‌های دیجیتالی مد در چهار پایتخت بزرگ مد دنیا، سردبیران مجلات مد برای پیدا کردن استعداد‌های درخشان به سراغ نمایش فیزیکی مد در تایپه پایتخت تایوان رفته‌اند.

تصاویری از هفته مد مردان تایوان

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: