خانواده بکهام در هفته مد لندن

ویکتوریا بکهام با نمایش مجموعه بهاره – تابستانه سال ۲۰۲۰ خود در ساختمان وزارت خارجه بریتانیا فصل تازه‌ای را در زندگی حرفه‌ای خود شروع کرد. او که با دوپیس‌های شیک، پیراهن‌های خوش دوخت شب و طرح‌هایی فراجنسیتی شناخته می‌شود، این بار پیراهن‌های موج دار و استفاده زیاد از چین را روی صحنه مد آورد. حمایت از این طراح در سالن اصلی وزارت خارجه تاثیرگذار بود: خانواده اش – دیوید، بروکلین، رومئو، کروز و‌هارپر، در ردیف اول و در کنار آنا وینتور  و هلن میرنکه یکی از لباس های مجموعه جدید را به تن داشت نشسته بودند.

اما در خارج ساختمان، تظاهرکننده‌های جنبش موسوم به “شورش ضد انقراض” صف کشیده بودند تا اعتراض زیست محیطی خود به صنعت مد را به کسانی که وارد سالن می شوند ابراز کنند. ویکتوریا بکهام در یادداشت این نمایش می نویسد:

“ما به عناصر متنوعی نگاه کردیم و از دهه‌های گذشته الهام گرفتیم، سپس به دی ان ای DNA برند خود نگاه کردیم و همه چیز را با هم توی مخلوط کن ریختیم تا ترکیبی جدید و مدرن بسازیم”. بکهام گفت: “لباس‌هایی می‌خواهم که با زن حرکت کنند، با زندگی او در جریان باشند”.

مطالعه این مطالب هم پیشنهاد می شود: